معرفی هیدن تسلا (hidden tesla)

برای اشنایی با این ساختمان به ادامه ی مطلب مراجعه کنید

تسلای مخفی ساختمانی قوی و پر منحصر به فرد است. تسلای مخفی ساختمانی است که در زمین مخفی میماند و وقتی دشمن به محوطه ی آن (شیش کاشی)وارد می شود از زمین بیرون ادمه و با استفاده از برق سربازان را مورد حمله قرار می دهد

توجه داشته باشید که این تله دفاعی بر روی پکاها قدرت تخریب دو برابری نسبت به بقیه دشمنان دارد!

hidden tesla به اندازه ی یک مربع 2 در 2 کاشی جا می گیرد.

لول های تسلای مخفی:جزئیات ارتقای تسلای مخفی: